Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Reactie vereffenaars op dagvaarding Wendelgelst

Financieel jurist en oud-deelnemer Wendelgelst heeft het pensioenfonds Mercurius Amsterdam in liquidatie en een voormalig bestuurslid gedagvaard. Wendelgelst claimt een nader te bepalen schadevergoeding op basis van onder meer een verondersteld verkeerd gevoerd beleggingsbeleid. Hij vraagt een grote hoeveelheid beleidsdocumenten en verzoekt de rechtbank om getuigen onder ede te mogen horen.

De vereffenaars van het pensioenfonds hebben de heer Den Hartogh van Aon gevraagd onderzoek te doen naar het beleggingsbeleid in de genoemde periode. Op basis van dit rapport heeft Prof. Lutjens verbonden aan DLA Piper bekeken of PMA en haar toenmalige bestuurders en adviseurs aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hij komt tot de conclusie dat een aansprakelijkstelling geen kans van slagen heeft. De vereffenaars hebben – ook om te voorkomen dat er zinloze kosten worden gemaakt – dit besluit gevolgd. Onder 'Nieuws' treft u de verklaring aan die op 27 mei 2016 op de website van PMA i.l. is geplaatst.

Het pensioenfonds Mercurius Amsterdam is in liquidatie. Deze dagvaarding betekent dat de liquidatie vooralsnog geen doorgang kan vinden.
Belanghebbenden zullen in de komende tijd via deze website op de hoogte worden gehouden van de voortgang van deze zaak.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Ronald Florisson, tel. 06 -
538 31 586 en 070 - 36 835 00, e-mail ronald@florisson.nl, woordvoerder van PMA i.l.