Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Onderzoek beleggingsbeleid '07-'11 PMA

27-05-2016 Mededeling van vereffenaars PMA i.l.: besluit naar aanleiding van uitkomst onderzoek naar beleggingsbeleid van PMA

Het pensioenfonds en haar (oud) bestuursleden en (voormalig) adviseurs zijn in 2015 aansprakelijk gesteld door een (voormalig) gewezen deelnemer wegens onder andere vermeende schade als gevolg van het gevoerde beleggingsbeleid in de jaren 2007-2011. Vereffenaars hebben besloten, mede gezien haar taak van evenwichtige belangenbehartiging, een extern onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde beleid in deze periode te laten verrichten. Het onderzoek is inmiddels afgerond en vereffenaars hebben hun besluit naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek samengevat in het volgende document.