Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Update

Hoger beroep
De deelnemer die een juridische procedure had aangespannen tegen PMA in liquidatie is in hoger beroep gegaan. PMA is in eerste aanleg in deze juridische procedure door de rechter in het gelijk gesteld. De vereffenaars van PMA zien deze zaak met vertrouwen tegemoet.

Verantwoordingsorgaan (VO)-nieuwe-stijl
De oude Deelnemersraad en VO zijn, in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, samengevoegd tot het VO-nieuwe-stijl. Dit resulteert in een VO-nieuwe-stijl van zes leden, te weten:

  • Peter Bezemer

  • Liza Becka

  • Jessica Janssen

  • Fred van der Stappen
  • Hans Busch

  • Aimo Pieterse

Aan het VO-nieuwe-stijl zijn de wettelijke taken en bevoegdheden ingevolge de Pensioenwet toegekend.