Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Update inz eenmalige ophoging pensioen

Eind 2013 zijn de pensioenen nominaal ingekocht bij Delta Lloyd. Het bestuur is bij de vaststelling hiervan aan de veilige kant gaan zitten, zodat zeker was dat er een surplus zou ontstaan tijdens de verdere afwikkeling. Inmiddels is de splitsing afgerond en kan het surplus omgezet worden in additionele pensioenrechten. Dit heeft enige tijd geduurd, omdat een aantal zaken uitgezocht en afgestemd moest worden en overeenstemming verkregen moest worden over bedragen, toezeggingen en de verdeling.

De pensioenen die bij Delta Lloyd zijn ondergebracht worden dit najaar eenmalig verhoogd met 0,8%. De pensioenen met betrekking tot de Euronext-groep worden daarnaast verhoogd met 0,65%. Dit betekent voor de Euronext-groep een eenmalige verhoging van 1,45%. Dit houdt verband met een extra toezegging van Euronext welke herbevestigd is door Euronext voor haar eigen deelnemersbestand. De voornoemde percentages zijn bevestigd door Delta Lloyd. Deze eenmalige verhoging zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 verwerkt gaan worden.

Voor de deelnemers die zijn overgegaan naar pensioenfonds AFM en Euroclear Pension Fund OFP zijn de volledige pensioenaanspraken al eerder vastgesteld en gecommuniceerd.