Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Update voortgang liquidatie

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de zorgvuldige afwikkeling van het pensioenfonds. Omdat een aantal partijen hierbij betrokken is, is het helaas niet altijd aan het bestuur van PMA om het tempo te bepalen. Een aantal zaken moest uitgezocht worden en er moet overeenstemming verkregen worden over bedragen, toezeggingen en de verdeling. We boeken daarbij progressie. Dit werk vindt achter de schermen plaats.

De uitspraak in de rechtszaak tussen een deelnemer en PMA is wederom uitgesteld, nu tot eind juni. Helaas is het ook hier niet aan het bestuur om het tempo te bepalen.

Inmiddels zijn we ook bijna klaar met het jaarwerk en hebben we de oude Deelnemersraad en Verantwoordingsorgaan een verzoek gedaan om, in het kader van de Wet Versterking Bestuur, een Verantwoordingsorgaan-nieuwe-stijl te gaan bemensen. Binnenkort kunnen we hier meer over melden. Rene Maatman en Hans Brouwer hebben hun functie in de Deelnemersraad neergelegd. Wij danken Rene en Hans voor de constructieve samenwerking de afgelopen jaren.

Coos Appelman van de AFM heeft een baan elders verkozen en heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Het bestuur zal deze laatste fase van de liquidatie niet meer aangevuld worden, aangezien de belangen van de deelnemers gelijk lopen en de besluiten bijna allemaal genomen zijn. Formeel zal PMA een verzoek aan DNB doen om met een gewogen stemverhouding te kunnen besluiten. Wij danken Coos voor zijn inzet voor de belangen van de deelnemers van PMA.

Wij hopen binnenkort een vervolgbericht te kunnen plaatsen. We begrijpen dat uw geduld op de proef gesteld wordt.